FISKHANDEL

Nogersundsfisk AB är godkänd förstahandsmottagare,
för direktlandning av fisk från fiskebåt

Ägare till en livsmedelgodkänd kyl i Nogersund för mellanlagring av fiskprodukter.

Uppköp och lossning av fisk kan ombesörjas i andra hamnar än Nogersund.